Ledning

Bolagets ledningsgrupp består av Helén Tuvesson, verkställande direktör, Hans Kolam, ekonomi- och finanschef samt Helena Eriksson, forskningschef.

Helén Tuvesson

Verkställande direktör

Född: 1962
Aktieägande i Bolaget: 11 892 aktier

Anställd i Bolaget sedan 1998. Helén Tuvesson har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Hon har arbetat inom läkemedelsindustrin i mer än 20 år i olika befattningar inom Pharmacia och Active Biotech, senast som chef för forskning och utveckling på Active Biotech.

Hans Kolam

Ekonomi- och finanschef

Född: 1951.
Aktieägande i Bolaget: 53 461 aktier (varav 3 696 aktier genom närstående).

Anställd i Bolaget sedan 2000. Hans Kolam har mer än 40 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med olika befattningar inom Pharmacia.

Helena Eriksson

Forskningschef

Född 1968
Aktieägande i Bolaget: 3 294 aktier

Anställd i Bolaget sedan 1998. Helena Eriksson har en doktorsexamen i experimentell hematologi vid Lunds universitet. Hon har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som avdelningschef för BioScience och projektledare på Active Biotech.