Finansiell kalender

5 november 2020, Delårsrapport

11 februari 2021, Bokslutsrapport 2020