Finansiell kalender

6 augusti 2020, Delårsrapport

5 november 2020, Delårsrapport

11 februari 2021, Bokslutsrapport 2020