Aktieägare

Ägarstatistik per 2019-12-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 619 721 5.9
Handelsbanken Liv 5 406 283 3.7
Fourth AP fund 3 908 724 2.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Credit Suisse 2 489 597 1.7
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Vidarstiftelsen 1 800 599 1.2
Summa 10 största ägare 87 357 717 60.1
Övriga 57 878 763 39.9
Totalt 145 236 480 100.00