Aktieägare

Ägarstatistik per 2020-02-29 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 570 032 5.9
Handelsbanken Liv 7 034 394 4.8
Fourth AP fund 3 908 724 2.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Credit Suisse 2 521 441 1.7
EFG Bank / Geneva 2 302 106 1.6
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Vidarstiftelsen 1 800 599 1.2
Summa 10 största ägare 88 966 334 61.3
Övriga 56 270 146 38.7
Totalt 145 236 480 100.00