Aktieägare

Ägarstatistik per 2019-05-31 (Källa: Euroclear Sweden AB)

Aktieägare Antal aktier Procent
MGA Holding AB 38 001 405 26.2
Nordstjernan AB 19 095 451 13.1
Avanza Pension 8 621 578 5.9
Handelsbanken Liv 5 422 033 3.7
Fourth AP fund 3 908 724 2.7
Third AP fund 3 893 722 2.7
Credit Suisse 2 479 643 1.7
EFG Bank / Geneva 2 303 755 1.6
Vidarstiftelsen 2 090 000 1.4
SEB-Stiftelsen, Skand Enskilda 1 838 460 1.3
Summa 10 största ägare 87 654 771 60.4
Övriga 57 581 709 39.6
Totalt 145 236 480 100.00