Active Biotech offentliggör ny inriktning

PRESSMEDDELANDE

Active Biotech AB - Bokslutsrapport januari - december 2019

PRESSMEDDELANDE

Nya prekliniska data för naptumomab estafenatox kommer att presenteras vid Society for Immunotherapy of Cancer’s 34th Annual Meeting

POSTER

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har doserats i fas 1b-studien av naptumomab estafenatox i kombination med durvalumab i solida tumörer

PRESSMEDDELANDE

NAPTUMOMA Btumörriktad immunterapi

Naptumomab: Klinisk utveckling

Utvecklar nya behandlingar för Cancer och inflammatoriska sjukdomar

OM OSS

Erfaret team etablerar strategiska partnerskap

LEDNING

Effektiv behandling av sjukdomar med stort medicinskt behov

Active Biotech fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel inom terapiområden med stort medicinskt behov, inom vilka immunsystemet är av central betydelse. Projektportföljen omfattar terapi utvecklad för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Sjukdomar där immunsystemet är av central betydelse